W przygotowaniu (po testach) jest usługa polegająca na obsłudze następującego procesu:

Pierwsze 3 firmy które zgłoszą wolę przetestowania tej funkcjonalności otrzymają tą usługę na okres roku nieodpłatnie.

Do obsługi sprzedaży cyklicznej

  1. Pojawił się nowy klient którego trzeba dodać do obsługi płatnościami cyklicznymi
  2.  Na bazie kontaktów oznaczamy kontakt jako kontakt rozliczeniowy
  3. System automatycznie w rejestrze kontrahentów dodaje nowego kontrahenta
  4. Idziemy do rejestru kontrahentów – określamy przedmiot faktury, wartość netto, Vat, termin płatności datę od jakiej będzie naliczać się pierwszy okres rozliczeń cyklicznych.
  5. Od tego momentu system kontroluje samodzielnie komu ma wystawić fakturę i pokazuje rejestr dokumentów do wygenerowania – widać wszystkich kontrahentów którzy według określonego interwału czasu powinni mieć wystawioną fakturę.
  6. Wystawienie dowolnej ilości faktur to naciśnięcie 1 przycisku – dokumenty po wygenerowaniu automatycznie oznaczane są statusem gotowe do wysłania
  7. Obok przycisku wygeneruj fakturę znajduje się przycisk roześlij faktury do klientów
  8. W książce adresowej na kontakcie oznaczony jako kontakt rozliczeniowy klienta jest pole email do faktur – to na ten adres wysyłana jest faktura
  9. Szablon faktury przygotowany został w ten sposób by obsłużyć sprzedaż bazującą na jednej pozycji ma dokumencie wystawianym bez podpisu (szablony faktur są dopasowywane indywidualnie dla klienta)
  10. Dokumenty po wynikowo rejestrują się w rejestrze sprzedaży i płatności oraz w rejestrze księgowym w którym też nalicza się numeracja faktur – numery faktur można budować z symobolu – roku – miesiąca -numeru kolejnego (w różnych kombinacjach)
Share →