Awaria dotyczyła jedynie historycznego systemu sprawnafirma.info z którego systematycznie migrujemy klientów do usługi docs4office.com

Awaria została usunięta obecnie wszyscy kliencie pracujący w systemie sprawnafirma mogą się cieszyć z tej funkcjonalności. Po przeniesieniu do docs4office.com oczywiście ta funkcja jest obecna w systemie i wiele dodatkowych nowych których w starszym systemie nie było.

Share →