Bezpieczny system zarządzania dokumentamiBezpieczeństwo organizacyjne i procesowe w zakresie obiegu informacji.

Bezpieczeństwo to jeden z głównych czynników dla których wprowadza się w organizacjach systemy obiegu informacji – to właśnie zatrzymanie biegu któregoś z procesów nawet pomocniczych skończyć się może dużą stratą lub problemami w samej organizacji.

Bezpieczeństwo informatyczne

Z drugiej strony to właśnie bezpieczeństwo w kontekście bezpieczeństwa informatycznego jest jednym z głównych tematów naszych rozmów z klientami przed wdrożeniem.

Polityka bezpieczeństwa w organizacjach

Mówiąc o bezpieczeństwie w pierwszym rzędzie pytamy się czy organizacja z którą rozmawiamy posiada spisaną politykę bezpieczeństwa dla swojej organizacji – jeśli tak to dopasowujemy się do ustaleń zawartych w polityce bezpieczeństwa w stopniu umożliwiającym wdrożenie. W takich przypadkach zazwyczaj wdrażamy indywidualnie całą platformę dla jednego klienta na serwerach lub datacenter przez niego wskazanym realizując zalecenia polityki bezpieczeństwa w zakresie IT.

Organizacje bez sformalizowanej polityki bezpieczeństwa

Takich organizacji jest zdecydowanie więcej – pozwolić sobie na zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji tak naprawdę mogą jedynie duże, dobrze prosperujące – najlepiej nieprzerośnięte korporacje – Organizacje mniejsze stoją przed paroma decyzjami.

Korzystanie z platformy docs4office.com jako usługi online

  • Nie trzeba budować własnych serwerowni
  • Nie trzeba budować kompetencji własnym pracownikom z zakresu pielęgnacji i aktualizacji platformy
  • Na żądanie podpisywana jest umowa o zachowaniu poufności
  • W przypadku przechowywanie danych osobowych dostarczana jest pisemna informacja na temat osób odpowiedzialnych za wykonywanie kopii bezpieczeństwa wraz z ich nazwiskami – zwyczajowo w informacji wymienione są osoby z imienia i nazwiska posiadające technologicznie dostęp do danych
  • Nie martwimy się wymianą sprzętu – następuje w sposób nieodczuwalny dla klienta – gdy jest taka potrzeba
  • Najszybsza z możliwych reakcji serwisowych – w przypadku zatrzymania platformy nie może pracować nie jedna lecz wiele organizacji
  • Automatycznie realizowane kopie zapasowe baz danych i zarchiwizowanych informacji
  • Datacenter z redundacją łączy i zasilania
  • 4 osobowy zespół serwisowy odpowiedzialny za utrzymanie platformy w ruchu i realizację zleceń klientów na adaptacje i rekonfiguracje formularzy, raportów i rejestrów.
  • Zryczałtowany koszt stały zaprojektowany z myślą by mogły go ponosić również małe organizacje.

Nabycie i korzystanie z platformy docs4office.com we własnej strukturze IT

  • Wymaga stworzenia tych samych warunków utrzymania ruchu jakie posiadamy we własnym datacenter – zarówno na poziomie sprzętowym jak i serwisowym
  • Wiąże się z kosztem zakupu licencji na całą platformę dla organizacji (dopuszczalna jest licencja dla grupy kapitałowej) – realizacja dedykowanego projektu to budżety minimalne na poziomie 50 000 zł (licencja za platformę + jej uruchomienie + osobno liczone koszty adaptacji, przygotowywania osobnych aplikacji uzupełniających, umowa serwisowa i coroczne odnowienie licencji [od 10% do 20% wartości projektu]
  • Wiąże się albo z podpisaniem z nami umowy serwisowej na wykonywanie takich samych działań serwisowych jakie wykonujemy z naszymi serwerami w serwerowni klienta
  • Może być realizowane zarówno na platformach sprzętowych jak i wirtualnych (vmware)

Łącza i ich redundacja

Specyfikacja naszego datacenter

 • Spełnia rygorystyczne wymogi Tier-3 normy ANSI/TIA-942.
 • Gwarantowane bezprzerwowe zasilanie (system UPS oraz agregat prądotwórczy).
 • Redundantny system chłodzenia.
 • Centrum Danych podłączone do ringu światłowodowego dwiema osobnymi trasami.
 • Redundancja urządzeń sieciowych.
 • Możliwość zestawienia połączeń o dowolnej przepustowości (od 1Mbit do 10Gbit) oraz dzierżawy ciemnych włókien do węzłów różnych operatorów w Gdańsku
 • Cała infrastruktura oparta jest o rozwiązania najlepszych dostawców, takich jak: EATON, Moeller, APC, Hewlett Packard.
 • Podniesiona podłoga techniczna oparta na profilach stalowych o nośności 1500 kg/m2.
 • Konfiguracja ciągów powietrza w układzie ciepły/zimny korytarz.
 • Możliwość chłodzenia szaf przód/tył (szafy ażurowe, pod serwery rack) lub dół/góra (szafy zabudowane, np. pod urządzenia sieciowe).
 • Ochrona, monitoring obiektu.
 • System ppoż.
 • Sala serwerowa zabudowana grubym murem bez okien.
 • Pomieszczenia serwerowe 4 metry nad poziomem gruntu (brak możliwości zalania).
 • Budynek znajduje się na wzniesieniu, nie jest na terenie zalewowym.
 • 2 km od centrum Gdańska, 70 metrów nad poziomem morza.
 • Brak dodatkowych pięter w budynku nad Data Center.
 • Brak w najbliższej okolicy potencjalnie niebezpiecznych obiektów, typu stacje paliw.
Korespondencja

Korespondencja

Listy, Maile, Faxy, Telefony, Dokumenty wszystko w jednym firmowym systemie obiegu informacji.
Generator Dokumentów

Generator Dokumentów

Generowanie dokumentów na podstawie szablonów zmniejsza ilość pracy jakiej wymaga tworzenie pism.
Firmowe Archiwum

Firmowe Archiwum

Natychmiastowe odszukiwanie dowolnych dokumentów czy informacji to przewaga nad konkurencją.