Teraz kontrola sald rozliczeniowych z klientem – poza automatycznym pobieraniu informacji o wpłatach z banku, automatycznym przypisywaniu wpłaty do kontrahenta również poszerzona została o automatyczne generowanie wezwań do zapłaty.

Share →