System organizacji pracy oparty o rejestry informacji

Poza rejestrami archiwalnymi w firmach prowadzi się wykazy spraw w ramach których zbiera się informacje związane ze sprawą – w zależności od typu firmy mogą to być różne typy spraw.

Organisation

Na potrzeby programu przygotowane zostały szablony rejestrów spraw handlowych, serwisowych i prawnych – ich cechą jest to, że posiadają one przygotowane specjalnie dla danego rejestru formularz i zestawienia nie generowane na podstawie naszego konfiguratora – lecz przygotowane specjalnie dla potrzeb danego rejestru.

Dodatkowo charakteryzują się tym, że są tak zwanymi rejestrami rzeczowymi – rozumiemy przez to, że inne rejestry archiwalne, adresowe, korespondencyjne mogą mieć włączone pola które kojarzą rejestrowaną informację, dokument, mail, faks z danym rejestrem (rzeczowym)

Dzięki temu mamy możliwość przeglądania informacji związanych z daną sprawą.

Przykład działania

Załóżmy że mamy rejestr zleceń serwisowych w naszym programie.

Dostaliśmy maila o nowym zgłoszeniu – program mailowy potrafi automatycznie samodzielnie założyć sprawę w rejestrze serwisowym i otworzyć nam ją do edycji wprowadzając z maila takie dane jak – kogo sprawa dotyczy, kiedy została założona, jaki miała opis lub temat

Zarządzanie sprawami to zagadnienie bardziej złożone niż prosta archiwizacja – jeśli chcesz o tym się więcej dowiedzieć – porozmawiaj z naszym konsultantem!

 

 

Przykładowe ekrany rejestrów spraw na bazie rejestru serwisowego

Powyżej ekran startowy -po  prawej stronie widać wykaz spraw wraz ze zliczeniem ich ilości

powyżej przykład listy rejestrów w organizacji która nie korzysta z rejestru spraw prawnych

form zgloszenia serwisowegopowyżej przykład formularza obsługującego zlecenia serwisowe – pola u góry formularza można włączać i wyłączać

lista widok serwisowyPowyżej przykład wpisu w rejestrze serwisowym – u góry widać filtry którymi można określić widok jaki chcemy oglądać

Powyżej mechanizm kontroli nad stanem załatwiania i pracochłonności poświęcanej konkretnym sprawom serwisowym

Korespondencja

Korespondencja

Listy, Maile, Faxy, Telefony, Dokumenty wszystko w jednym firmowym systemie obiegu informacji.
Generator Dokumentów

Generator Dokumentów

Generowanie dokumentów na podstawie szablonów zmniejsza ilość pracy jakiej wymaga tworzenie pism.
Firmowe Archiwum

Firmowe Archiwum

Natychmiastowe odszukiwanie dowolnych dokumentów czy informacji to przewaga nad konkurencją.