System jest jak plastelina – łatwo ugniata się go do potrzeb klienta.

W niektórych przypadkach łatwość konfiguracji naszej platformy może być problemem.

Dopasowanie do potrzeb obiegu informacji

Łatwo sobie wyobrazić wdrażanie narzędzia które może działać tylko w jeden sposób – wiemy jak to się robi bo zanim zbudowaliśmy docs4office.com przez 9 lat dokładnie takie narzędzia wdrażaliśmy u klientów.

Z jednej strony łatwość w konfiguracji i adaptacji powoduje, że niskim kosztem można spełnić niemal wszystkie pomysły „niemal” wszystkich klientów nie angażując do tego inżynierów (programistów) wcale lub angażując ich w niewielkim stopniu.

Z drugiej strony nie ma jednego modelu jaki można zaprezentować klientowi – dlatego też zwykle prezentujemy jakieś standardowe mechanizmy z których najczęściej się korzysta u innych klientów i próbujemy dowiedzieć się co należy przekonfigurować w danym rejestrze informacji by był on lepiej dopasowany do potrzeb danej organizacji.

Przykład dopasowania dziennika korespondencji:

Dziennik korespondencji – obsługiwany jest standardowymi polami których jest od 6 do 9 w zależności od metody rejestracji listów wchodzących – jednak do dyspozycji mamy 160 pól z jakich możemy taki rejestr zbudować.

W trakcie wdrożenia – wykonywanego zwykle zdalnie w ciągu 30 minut rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za korespondencję w organizacji dowiadujemy się czy ten standardowy zestaw pól jest wystarczający, jeśli nie to dodatkowe pola włączamy (w trakcie rozmowy tak, że widać od razu rezultat) lub wyłączamy czy zmieniamy im nazwy.

Wśród pól które możemy włączyć są tak zwane pola słownikowe – to znaczy pola które zawierają w sobie kilka słów które można wybrać z listy wyboru. Te słowniki dostępne są wprost z poziomu klienta – może sam uzupełnić swój dziennik, na przykład o nowe kategorie czy typy listów. Takie możliwości dopasowania do potrzeb klienta posiada również archiwum dokumentów.

Odpłatne rozszerzanie funkcjonalności narzędzia

Raporty – w systemie przygotowane są jedynie zupełnie podstawowe raporty – wszystkie życzenia klientów w zakresie raportów realizowane są na bazie zleconych ticketów serwisowych – gdzie przygotowanie dowolnego raportu z dowolnego rejestru to koszt jednorazowy od 4 do 6 godzin pracy wraz z instalacją i przeszkoleniem jak z raportu korzystać – to nazywamy dopasowaniem do potrzeb klienta.

Enhanced by Zemanta
Korespondencja

Korespondencja

Listy, Maile, Faxy, Telefony, Dokumenty wszystko w jednym firmowym systemie obiegu informacji.
Generator Dokumentów

Generator Dokumentów

Generowanie dokumentów na podstawie szablonów zmniejsza ilość pracy jakiej wymaga tworzenie pism.
Firmowe Archiwum

Firmowe Archiwum

Natychmiastowe odszukiwanie dowolnych dokumentów czy informacji to przewaga nad konkurencją.